Personvern

Gullsmed Eide samler inn informasjon om deg gjennom registrering av kontaktinformasjon i skjemaer o.l. på våre nettsider.

Vi tar ditt personvern på alvor, og vil kun bruke de opplysninger vi innhenter i overenstemmelse med personvernloven. Vi henter kun inn slik informasjon i de tilfeller hvor det er relevant for din befatning med Gullsmed Eide. For eksempel ved kontakt gjennom skjema e.l.

Behandling av disse personopplysningene skjer i henhold til norsk personvernlovgivning, som har som formål å sikre dine opplysningers konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og kvalitet.

Ved innsendelse av kontaktskjema samler vi inn den informasjonen du oppgir, (navn, telefonnummer, e-post). Dette er nødvendig for at vi skal kunne ta kontakt med deg og besvare din henvendelse. Informasjon vi samler inn vil ikke bli brukt utover dette, og vil aldri bli solgt eller overlevert til tredjeparter.